לצורך פתיחת תיק , עליך למלא טופס בקשה למע”מ , לצרף חוזה שכירות , צילום ת.ז , אישור על חשבון בנק . נציג מע”מ מנפיק לך תעודת עוסק פטור .

עוסק פטור מוגבל לעסק שהמחזור העסקי לשנת המס נמוך 98,707 לשנת 2017.

כמו כן , מותנה בסיווג מקצוע אשר מע”מ מאשר להיות עוסק פטור . לדוג’ בעלי מקצועות חופשיים אינם רשאים להתאגד כעוסק פטור .

עוסק פטור מדווח למע”מ אחת לשנה עד ה-31.01. בשנה העוקבת על סך המחזור בעסק במשך כל השנה הקודמת .

מס הכנסה – לאחר פתיחת תיק במע”מ כעוסק פטור ניגשים למס הכנסה עם צילום תעודת עוסק פטור , צילום ת.ז וטופס בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה . הדיווח הנדרש למס הכנסה הינו דו”ח שנתי אחת לשנה המסכם את כל ההכנסות וההוצאות של העוסק לשנת המס החולפת מ- 01.01 עד ה-31.12. את הדו”ח יש להגיש עד לתאריך ה-31.09 בשנה העוקבת .

ביטוח לאומי – יש לדווח בטופס יעודי לביטוח לאומי על היותך עצמאי . התשלום לביטוח לאומי הינו כל 15 לחודש העוקב בגין החודש שחלף .

סכום התשלום לביטוח לאומי יקבע כאחוז מסך הרווחים , כאשר בשנה הראשונה מצהיר על רווחים הצפויים ועל פיהם נקבע סך התשלומים לביטוח לאומי . ישנו תשלום מינימום לחודש  המתעדכן מעת לעת .